Den samlade kompetensen vi besitter är lång. Vi erbjuder bland annat:

 • Kognitiv beteende terapi

 • Intellektuell bedömnings utredning

 • Pedagoger

 • 12 stegs metoden med inriktning alkohol, narkotika och kriminalitet

 • RFSL kompetens

 • Kontinuerlig fortbildning av personalen

 • Egna kvalitets säkringar enligt vårt egna kvalitetssystem, vid kontakt be om ett exemplar så skickar vi detta till er.

  Vi arbetar med ett individuellt anpassat behandlingsinnehåll och alltid i team med den unges behov i fokus. Vi gör behandlingsutredningar och psykologutredningar på socialtjänstens begäran, samt insatser i form av krisstöd, samtal, stödjande psykologiska åtgärder samt traumabehandling.

  Vi har även möjlighet att arbeta strukturerat med aggressionsterapi. Vidare använder vi oss av exempelvis ART-program. Som huvudmetod använder vi Social färdighetsträning. Kunskap om att sköta sitt hem, ekonomi, kontakter med myndigheter, relationer, hygien, svenskt kulturmönster och allt annat som hör till det dagliga livet i s.k. ADL-träning.

  Starka gränser i kombination med en hög grad av engagemang är nyckelord i behandlingen. En annan viktig del är att beskriva hur det svenska samhället fungerar, vilket vi arbetar med i ett strukturerat undervisningsprogram. Vi strävar hela tiden efter att utveckla barnens kreativa sidor och erbjuder bland annat musikverksamhet. Vi bistår, värmer och håller i en svår tid, alltid med barnets bästa i fokus. En viktig del i behandlingsarbetet är att skapa relationer, underhålla relationer och avsluta relationer. På detta sätt kan vi med oss själva som verktyg skapa förutsättningar för ungdomars utveckling. Vår ständiga utmaning är, som så ofta i socialt behandlingsarbete, att vara gränssättare, inspiratörer, förebilder och trygga stabila vuxna med förmågan att stå emot destruktiva uttryck.

  Vi talar utöver svenska även engelska och flertalet andra språk.

SE vår samlade kompetens HÄR.