Vi arbetar med Psykologiska utredningar parallellt med behandlingsarbetet på vårt Hvb hem Klintbackagården. Efter genomförd psykologisk utredning på vårt Hvb hem som innefattar omfattande observationer och psykologiska samtal samt testutredning sammanställer vi vår psykologiska utredning i dokumentform. Vi besvarar uppdragsgivarens frågeställningar och ger även förslag på fortsatta åtgärder som vi tror gagnar barnets/familjens fortsatt utveckling. Den psykologiska utrednings perioden på Hvb hemmet är normalt satt till sex månader då vi avser att vara klar med våra rekommendationer, men vi ger under tiden som vi utreder och observerar fortlöpande information till uppdragsgivaren som kan ligga till grund för deras utredning eller ställningstagande. Oftast är vår bild av den unge och dennes familj kända för uppdragsgivaren när den officiella tiden för bedömning och psykologutredning är avslutad. Vi kommunicerar gärna med uppdragsgivare utifrån BBIC, (Barnets Behov I Centrum) och skriver alla våra delrapporter och vårdplaner med detta instrument.

När vi vet med oss att vi kan bidra med adekvat fortsatt behandling erbjuder vi oss att fortsätta det arbetet. Vi tar emot barn med alla former av psykiskt och socialt lidande, men bedömer från fall till fall, med utgångspunkt från de barn vi redan har placerade om en placering är möjlig.