Vår personal

Personalen är vår viktigaste resurs i arbetet med  våra ungdomar. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet och merparten av vår personal har utbildning och/ eller relevant erfarenhet av arbete med ungdomar i svåra livssituationer. Hos oss arbetar bl.a. socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, fritidsledare och lärare.

Vår personal(namnen är borttagna för den personliga integritetens skull)

 1. Föreståndare. 240p inriktning specialpedagogik, lång erfarenhet autism, adhd. Utbildad undersköterska och behandlingsassistent.

 2. Utbildad i socialt behandlingsarbete. Sköter upphandlingar.

 3. Utbildad behandlingsassistent, arbetat på ungdomshem inom Tiangruppen och Prime Miljöterapi sedan 1991, spec. musikterapi – samtalsterapi. Stor erfarenhet i drogbehandling. Utbildad i hbtq frågor. Drivit musikstudio parallellt 20år.

  Kurser i Cubase och musikinspelning.

 4. Har arbetat på fritidsgårdar, fritidshem etc. Har påbörjat sin beh.ass utb. Utbildad i hbtq frågor. Handplockad för sin unika förmåga som förtroendevinnare. Kurser i fotografering. Lär ut återvinning och hållbarhet, djur o natur kännare.

 5. Utbildad behandlingsassistent, medicinsk massageterapeut och ridinstruktör. Handledare-Mariestads kommun, utvecklar verksamheten inom LSS, arbetat på hvb med extremt svåra ungdomar. Stor erfarenhet i drogbehandling.

 6. 15års erfarenhet av ungdomar med drogrelaterade problem och ätstörningar. Har suttit 4år i kommunnämnden: arbetat med förebyggande insatser i samhället för att skapa en trygg miljö för ungdomar. Fordonsutbildad. Största intresse motorcyklar, bilar.

 7. Pedagog på gymnasiet, bygglinjen. 15 års erfarenhet av socialt behandlingsarbete.

 8. Leg. psykolog. Anställd över 10 år på rättsmedicinalverket och  gjort utredningar på rättspsyk. 10år på SIS. Drivit eget hvb-hem. Skolpsykolog 20år. Gör våra utredningar. Kommer vid behov att vistas på Klintbackagården.

 9. Konsulterande läkare för ungdomarna o personalen på Klintbackagården.

 10. Jurist, själv adopterad med stor kunskap i problematiken runt ungdomar som är adopterade.

 11. Utbildad behandlingsassistent med påbyggnad droger och kriminalitet. 20års erfarenhet som lärare o behandlingsarb på resursskola för elever med diagnoser, drogproblem och kriminalitet. 10 års erfarenhet arb. på beh hem utifrån den modellen som vi praktiserar på Klintbackagården.  Arbetat på BUP.

 12. Tim och nattpersonal, bor i byn Naggen där beh.hemmet ligger.

 13. Undersköterska. Mycket god hand med, och erfarenhet av ungdomar.

 14. Ubildad SLU djurskötsel, egen lantgård. Klättrar i berg, vana vid tonåringar.

 15. Psykoterapeut och undersköterska, arbetat inom kriminalvården, missbruksvården.

 16. Idrottslärare, vill ansvara för idrotten,

 17. Utbildad behandlingsassistent som arbetar på rättspsyk.

 18. Utbildad behandlingsassistent, filosofie kandidat – rehab.verksamhet, hvb-ensamkommande, behörig trafiklärare.

 19. Utbildad behandlingsassistent. Rehabilitering coachingbaserat stöd, fördjupning- psykiatri o funktionshinder, skötare inom psykiatrin.

 20. Många fler bybor med bra kompetens o stort intresse vill ställa upp för våra ungdomar.