Om oss

image-from-naggenmodellen-1

NAGGENMODELLEN

Naggenmodellen är en modell för att bereda väg in i samhället för unga människor. Varje enhet i Naggenmodellen tar emot mellan 5 – 10 ungdomar.

På större boenden delas enheterna upp så att varje enhet fungerar som en trygg plattform.
För var och en av ungdomarna skapas en individuell och behovsanpassad behandlingsplan. Denna plan följs upp och utvärderas kontinuerligt. Planerna utvecklas relaterat till ungdomarnas behov.
Var och en av ungdomarna har sina egna kontaktpersoner som hjälper till och stöttar med det som behövs.

Vi är också behjälpliga med att underlätta kontakten mellan ungdomarna och deras godeman, vårdnadshavare, socialtjänsten etc.
När tiden är mogen får de parallellt med studierna gå som lärlingar. Vi söker lokal praktikplats som är passande för den unga personen, exempelvis hos hantverkare.
Vi arbetar för att ungdomarna ska få plats på lämplig yrkesutbildning, i linje med deras eget intresseområde.
Fritiden är organiserad med exempelvis friluftsliv, idrott, musik, hantverk och kultur.
Till verksamheten är väl utbildad personal knutna, exempelvis, läkare, sjuksköterska och psykolog.
Den fasta personalen arbetar i par en vecka i taget, 6 fast anställda. Kompetent personal med många olika inriktningar, bl a pedagoger. Ungdomarna kommer att studera engelska, svenska, matematik, musik, bild, mm. Därtill kommer vi att ha timanställd personal för fritidsaktiviteter.

Naggenmodellen arbetar för bästa kvalité på alla tänkbara områden.

Vi har alltid vaken nattpersonal. När vi människor har det svårt är det ofta på natten som oron gör sig gällande. Därför är det viktigt att ha vaken nattpersonal som kan ta hand om de situationer som dyker upp. En trygg vuxen och ett lugnande samtal kan många gånger vara tillräckligt för att undvika dramatik.
Naggen är ett minisamhälle, med ett flertal föreningar där ungdomarna är välkomna att delta.
Föreningslivet är ett utmärkt sätt att komma in i samhället. Vi kommer även själva att utveckla flera föreningar.
Aktiviteter kommer att ordnas regelbundet där andra i bygden inbjuds att komma till oss, exempelvis bjuder vi in en o annan känd artist.
Byborna välkomnar oss och vill hjälpa till på många sätt. Flera av dem har redan erbjudit sig att ställa upp som kontaktpersoner.
Bussen som stannar utanför huset går direkt till skolan.
Vi har också planer på att starta en mindre affär i byn.

Att möta människor med respekt och förståelse är viktigt rent allmänmänskligt. Vi arbetar metodiskt för att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende. Vi ger dem trygghet och status från
dag ett. Som ett exempel på detta kommer vi att kalla våra ungdomar för studerande.
Lägerresor ordnas till Björnrike och Vemdalen där ungdomar tar emot.

Naggenmodellen strävar efter nära samarbete med lokalsamhället.
Naggenmodellen strävar därför efter samarbete både med ”lokala ambassadörer” och ”mentorpersoner”.
Mentorpersonerna engagerar sig personligen för ungdomarna – tillsammans med vår personal.
Exempelvis kan lokala krafter hjälpa till med fritidsaktiviteter som sport, musik, hantverk, kultur och andra aktiviteter som passar ungdomarna. Det kan också handla om att göra kafékvällar eller ordna gemensamma middagar för att mötas och lära känna varandra.
Syftet är att bygga goda personliga relationer som i förläng skapar glädje såväl för ungdomarna som lokalsamhället. Ambassadörernas och mentorernas arbete ser olika ut beroende på ungdomarnas behov
och de lokala förutsättningarna.
Naggenmodellen strävar också efter nära samarbete med lokala myndigheter och företag. Det är exempelvis viktigt att vid behov kunna erbjuda ungdomar bra jourhem som snabbt kan hjälpa till. Och även att erbjuda goda utslussningsboenden. Det är viktigt att utslussningen sker succesivt, i lugn takt, när ungdomarna blir flygfärdiga.
Vi följer också upp hur det går för ungdomarna när de flyttat ut.
Naggenmodellen verkar för en väg in i samhället utan droger&kriminalitet.
Vi bygger broar mellan människor.

RING OSS IDAG på telefon: 0736 724047
ELLER EMAIL: lena@klintbackagarden.se
så berättar vi mer.
VÄLKOMNA!
(Naggen ligger i Västernorrlands Län och tillhör Ånge Kommun.)

integration