Med trygghet som bas
Genom att driva mindre, familjära boenden i trygg miljö kan vi erbjuda trygghet till våra ungdomar. Här är relationen i fokus och vi utgår alltid från våra ungdomars behov när vi lägger upp deras individuella behandlingsplan.

Relationsskapande och kompetent personal
Personalen är vår viktigaste resurs i arbetet med våra ungdomar. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet och merparten av vår personal har utbildning och relevant erfarenhet av arbete med ungdomar i svåra livssituationer. Hos oss arbetar bland annat socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, fritidsledare och lärare som har gedigen erfarenhet inom sina respektive områden.

Gott lokalt samarbete
Förutom vår fantastiska personal finns det många bybor med bra kompetens och stort intresse som vill ställa upp för våra ungdomar.

    Läs mer om vår process och om hur vi arbetar HÄR.