Naggen ligger i Västernorrlands Län och tillhör Ånge Kommun. I denna by med stark lokal gemenskap driver vi HVB-hem för ungdomar från 13 år.

Med trygghet som bas
Genom att driva mindre, familjära boenden i trygga villaområden kan vi erbjuda trygghet till våra ungdomar. Här är relationen i fokus och vi utgår alltid från våra ungdomars behov när vi lägger upp deras individuella behandlingsplan. Vi använder oss av Naggenmodellen i syfte att bereda väg in i samhället för unga människor.

Relationsskapande och kompetent personal
Personalen är vår viktigaste resurs i arbetet med våra ungdomar. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet och merparten av vår personal har utbildning och relevant erfarenhet av arbete med ungdomar i svåra livssituationer. Hos oss arbetar bland annat socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, fritidsledare och lärare som har gedigen erfarenhet inom sina respektive områden.

Gott lokalt samarbete
Förutom vår fantastiska personal finns det många bybor med bra kompetens och stort intresse som vill ställa upp för våra ungdomar.