Klintbackagården HVB-hem

Vi driver mindre, familjära boenden i trygga villaområden. Vårt arbetssätt utgår ifrån breda forskningresultat som visar att relationen och inte metoden i sig är den främsta framgångsfaktorn i all typ av förändringsarbete. Äkta och nära relationer är därför en viktig grund i vårt integrationsarbete. Varje ungdom har en kontaktperson som ansvarar för att tillsammans med ungdomen genomföra ett aktivt arbete utifrån vårdplanen. Ungdomen och kontaktpersonen har avsatt tid varje vecka för uppföljning, planering och aktiviteter.

Vi vet också att en stor del av våra ungdomar har en svag känsla av sammanhang och att de flesta har traumatiska erfarenheter. Förutsägbarhet blir därför en annan viktig grund som kräver en tydlig struktur för vardagen i boendet. Vi arbetar utifrån en förutsägbar dagstruktur där händelser så som måltider, läxläsning och aktiviteter återkommer vid samma tider.

Vi lägger stor vikt vid integrationsarbetet. Vi genomför därför ett flertal gemensamma aktiviteter varje vecka där personalen fungerar som kultur- och samhällsguider. Det kan exempelvis vara att prova en ny sport, att besöka ett museum eller att göra en utflykt i skärgården. Vi har också livskunskap en gång i veckan där ungdomarna får tillfälle att lära sig saker de behöver för att leva ett självständigt liv i Sverige. Ämnen som behandlas kan vara hur demokratiska val fungerar i Sverige, sex och samlevnad, värderingsövningar eller att genomföra ett restaurangbesök.