Med en stor samlad kompetens erbjuder vi bland annat:

  • Kognitiv beteendeterapi
  • Intellektuell bedömningsutredning
  • Erfarna pedagoger
  • RFSL kompetens
  • Egna kvalitetssäkringar , exempel ges mot begäran
  • Utöver svenska talar vi engelska och flertalet andra språk
  • Aktiviteter för bättre gemenskap

Individen i fokus
Vi arbetar med ett individuellt anpassat behandlingsinnehåll och alltid i team med ungdomens specifika behov i fokus. I det ingår behandlingsutredningar och psykologutredningar på socialtjänstens begäran, insatser i form av krisstöd, samtal, stödjande psykologiska åtgärder och traumabehandling. Vi kan även arbeta strukturerat med aggressionsterapi.

Våra metoder
Som huvudmetod använder vi Social färdighetsträning. Det är viktigt att våra ungdomar får kunskap om att sköta sitt hem, ekonomi, kontakter med myndigheter, relationer, hygien, svenskt kulturmönster och allt annat som hör till det dagliga livet i så kallad ADL-träning. Vidare använder vi oss av exempelvis ART-program. Vi strävar hela tiden efter att utveckla barnens kreativa sidor och erbjuder bland annat musikverksamhet.

Trygghet och gemenskap bidrar till personlig utveckling
Starka gränser i kombination med en hög grad av engagemang är nyckelord i behandlingen. En annan viktig del är att beskriva hur det svenska samhället fungerar, vilket vi arbetar med i ett strukturerat undervisningsprogram. Vi bistår, värmer och håller i en svår tid, alltid med barnets bästa i fokus.

En viktig del i behandlingsarbetet är att skapa relationer, underhålla relationer och avsluta relationer. På detta sätt kan vi med oss själva som verktyg skapa förutsättningar för ungdomars utveckling. Vår ständiga utmaning är, som så ofta i socialt behandlingsarbete, att vara gränssättare, inspiratörer, förebilder och trygga stabila vuxna med förmågan att stå emot destruktiva uttryck.

Kontakta oss idag så berättar vi mer om allt vi kan erbjuda. För anhöriga HÄR, för kommuner HÄR.