Välkommen till Ungdomsvård i Sverige och vårt boende Klintbackagarden.

I Matfors ligger vårt boende, ett litet minisamhälle med stor gemenskap, där vi idag har Klintbackagården. Ett HVB-hem för ungdomar från 13 år.

För oss är det självklart att alla ungdomar ska ha rätt till att få de rätta förutsättningarna för att kliva ut i vuxenlivet. Vi ser det därför som vår samhällsplikt att erbjuda trygga HVB-hem för ungdomar som har haft en tuff start i livet.